Volba jazyka
  • čeština
  • english
Uživatel
  • Anonym

    Přijímací řízení

    Založení nové přihlášky

    Podání elektronické přihlášky ke studiu je možné prostřednictvím tlačítka Založení nové přihlášky. Před podáním elektronické přihlášky budete vyzváni k zaregistrování prostřednictvím registračního e-mailu. Tento registrační e-mail Vám bude sloužit k přihlašování po celou dobu průběhu přijímacího řízení. Registraci uchazeče o studium lze také provést prostřednictvím tlačítka „Přihlásit“, které je umístěno vpravo nahoře. Než začnete vyplňovat přihlášku, přečtěte si nejprve nápovědu.