Studijní informační systémStudijní informační systém(verze jádra: 1674)
Přihlášení
Anonym 
Přihlášení - Přihláška ke studiu na VŠ
Obrázek pro ověření:
Nový uchazeč
Nový uchazeč:
Pokud jste již podával/a jakoukoli přihlášku na PA pro tento akad. rok, vstupte do modulu pouze se zadáním Vašeho mailu a hesla. Studenti a uživatelé SISu vstupují do modulu přes svůj login a heslo.
Přihlášení e-mail adresou a heslem
POZOR: Sem zadávejte heslo, ne ověřovací kód z e-mailu.
 
Přihlášení identifikačním číslem (pokud již máte identifikační číslo přiděleno)
(dd.mm.rrrr)
  
Zde si můžete podat přihlášku ke studiu na této vysoké škole pro akademický rok 2018/2019.
Všechny údaje v přihlášce (osobní údaje, adresy, ... ) vyplňujte prosím s diakritikou.
Než začnete vyplňovat přihlášku, přečtěte si nejprve nápovědu (nápověda).
 
Policejní akademie